For børn, unge og voksne med autisme eller Aspergers syndrom -og deres familier

Om artiklen

Om social træning for børn med autisme

Bearbejdning af følelser

Understøttende og accepterende pædagogik

Empati

Øjenkontakt

Forvaltning af vrede

Når der sker split omkring et barn

Kontakten til et barn med autisme.

Samtaler

Tips til at komme igang med samtaler

Nogle vigtige detaljer i samtalen

Fokuspunkter for kommunikation


Printvenlig udgave af hele artiklen
   
Om social træning for børn med autisme


Det at skulle strukturere livet for et barn med autisme eller Aspergers syndrom er en stor mundfuld.


Alt det vi andre lærer hen ad vejen, er ikke umiddelbart tilgængeligt for et barn med autisme. De efterligner i flæng uden at kunne skelne social acceptabel adfærd fra mindre acceptabel.

Denne lærdom er nødvendig for barnet, og derfor er det for disse børn så vigtigt at få pindet tingene ud i en helt ekstrem grad.

Der sker ikke noget af sig selv. Når et barn med autisme bliver overladt til sig selv og ikke får den nødvendige indlæring af de sociale regler, kommer det uvægerligt til at løbe ind i det ene nederlag efter det andet.

Disse børn stopper ikke af sig selv, de er tvunget til at gå linen ud, hvis ikke der er mennesker omkring der korrigerer og griber ind.

For udenforstående kan det virke meget voldsomt og anmassende, at man til stadighed korrigerer og tilretteviser et barn med autisme.

Det er også altafgørende, at barnet får oplevelsen af, at man hjælper og ikke nedgør det.

Her er TEACCH et fantastisk middel, dels tager det højde for at børn med autisme tænker i billeder, dels er et lille kort eller skilt anvisende uden at være moraliserende eller på anden måde følelesesladet.

Det er vores erfaring, at de ting vi foreslår i denne skrivelse, gør en meget stor forskel for et barn med autisme eller Aspergers syndrom.

Vi har set stress-niveauet hos barnet falde til et minimum, fordi det ikke mere føler sig under angreb.

Dette gør, at barnet kan bevæge sig væk fra en forsvarssituation, hvor barnet ikke lytter, men bare stædigt fastholder sin holdning, -og over i en samarbejdssituation, hvor det kan udveksle synspunkter og langsomt komme til en forståelse af, hvad der er svært for ham/hende.

Det er nødvendigt, at barnet kender sine svage sider, for at kunne tage højde for dem og for at ønske at vide, hvordan tingene kan gøres på en bedre og mere hensigtsmæssig måde.