For børn, unge og voksne med autisme eller Aspergers syndrom -og deres familier

Legetræning som hjemmetræning

Legetræning på institution

Forældreudsagn om legetræning


   

Legetræning som hjemmetræning

 Hanne Bendix fortæller om legetræning


Vi tilbyder legetræning efter Play-project metoden. PLAY-project er et program, som er udviklet specielt til tidlig indsats for børn med autisme. Vi er uddannede hos Dr. Richard Solomon på hans klinik i USA. Der er kun nogle få i Danmark, som har udannelsen i denne legetræning, som er beregnet til at hjælpe børn med autismespektrums forstyrrelser med sprog, kommunikation og sociale færdigheder.
Læs evt. bogen:
Richard Solomon :The Potential Within. 


Orienteringsmøde om legetræning

Den første torsdag i hver måned kl. 16- 17 afholdes der et gratis, uforpligtende orienteringsmøde om legetræning efter PLAY-project metoden. 

Alle er velkomne Algade 22, 2.sal. 4000 Roskilde. 

Tilmelding tlf.: 40 46 95 06 eller mail: hannebendix@jubii.dk


Kort video om Play-project metoden. (Engelsk tale)

Play-project er udviklet af Dr. Richard Solomon, MD. Ann Arbor, Michigan, USA. Dr. Solomon er børnelæge med speciale i børn med autisme, og har diagnosticeret og behandlet disse børn i mere end 25 år. Dr. Solomon har ud fra Stanley Greenspans DIR model udviklet legetræningen, som går ud på, at uddanne forældre til deres børns bedste legekammerater.

"Dreng leger med tog" - tegning af Aksel Vestergaard, 12 år


Leg er barnets måde at lære på

Ved at lege bearbejder barnet sine oplevelser. Når barnet leger udvikler det kendskab til sig selv og omverdenen. Det bearbejder følelser og lærer at udtrykke dem. Det er derfor vigtigt for et barn at lege. Hvis et barn har problemer indenfor autismespektret, er det meget ofte sådan, at legeudviklingen ikke foregår af sig selv. Dette program går ind og hjælper barnet med at udvikle de sider, som ikke kommer af sig selv og i et tempo, hvor barnet kan være med.

Legetræning efter Play-project metoden er yderst velegnet til hjemmetræning af børn med autisme eller Aspergers Syndrom. Det er et legetrænings program, som er udviklet i USA, hvor det i øjeblikket bruges i 30 forskellige stater. Det bruges også i en del europæiske lande, f. eks. Holland, England, Schweiz m. fl. Det er lavet for børn mellem 2½ -og 7 år, men kan  også med fordel bruges til ældre børn, som af forskellige grunde ikke har fået lært at lege.Formålet med legetræningen er så tidlig som muligt at hjælpe det autistiske barn med kontakt, leg, sprog og relationsopbygning. Dette er de ting, som er allersværest for et barn med autisme. Daglig træning af leg og relation kan gøre en meget stor forskel, især hvis legetræningen sættes ind tidligt i barnets liv.

Effekten af træningen ses på barnets evne til at kommunikere og imitere, som ved daglig træning ofte kan forbedres væsentligt. Legetræningen involverer også sproget og den egentlige leg, som mange børn med autisme og Aspergers Syndrom har brug for  hjælp til, da udviklingen normalt ikke kommer af sig selv eller er væsentligt forsinket. 

Dr. Rick Salomons session med Jakob på 4 år og hans forældre. (Engelsk tale). Her ses nogle teknikker fra PLAY Project metoden. Dr. Solomon viser forældrene hvordan man kan hjælpe barnet. Richard Solomon er certificeret børnelæge og har 25 års erfaring med at arbejde med tusindvis af børn med ASF og deres familier.

 

Play-project går ud på at lære forældre eller hjælpere at lege med deres barn med støtte i nogle helt bestemte teknikker. Det anbefales, at bruge ½-1 time  om dagen på at lege med barnet. Efter et stykke tid kan man indregne spisning, påklædning, vask osv., da man langsomt laver legesituationer ud af dem. Hvis der er andre voksne, der passer barnet, er det også en god ide at involvere dem.

I dette program lægges der vægt på at følge barnets interesse og intension. Der er vigtigt, at der bliver leget på det niveau, som barnet er på. Vi voksne har tit en ide om at undervise hele tiden, Hvor mange er der her? Hvad farve? osv. Det er ikke det, det her program går ud på. Play-project går ud på at lære barnet at relatere og engagere sig. Hele tiden lægges der vægt på kontakten mellem den voksne og barnet. Man bruger meget tid på at hjælpe barnet til at udtrykke, hvad det gerne vil have. Man forcerer aldrig, er barnet ikke interesseret, lader man det passere og går videre med noget andet. Legen skal være sjov for barnet. Efterhånden som barnet bliver i stand til at lege mere, introducerer man følelser og forestillingslege på højere niveauer, dog hele tiden på barnets præmisser.

Træningsforløbet for forældrene i Play-project metoden forudsætter at familien kommer til rådgivning hos os i Roskilde en gang om måneden, eller at de får besøg i hjemmet, hvis der er behov for det. Legen er inddelt i 6 forskellige stadier, og der vurderes løbende, hvor barnet befinder sig. F.eks. stadie 1 er nået 75%, stadie 2 er 50% osv. Ud fra dette gives ideer til de nye lege, som udvikler barnets evner nøjagtigt dér, hvor det befinder sig. Der optages 10-15 min. videofilm 3 -4 gange om året, da det giver et godt materiale at instruere og illustrere ud fra. Familien får videoen på en  DVD, og en tilhørende tekst, som i detaljer beskriver, hvorledes der leges mest optimalt.

Stanley Greenspans DIRmodel har følgende stadier:

1. Selvregulering og fælles opmærksomhed

2. Engagement og relationer.

3. Tovejs-kommunikation.

4. Kompliceret tovejs-kommunikation

5. Delt mening og symbolsk leg.

6. Følelsesmæssig tænkning.

Disse kræver selvfølgelig uddybning og det vil blive givet, når familien deltager i projektet.

Play-project kan fint kombineres med andre tiltag som f. eks. Teacch, ABA, sprogtræning og fysioterapi.
Læs mere

Læs mere om Play-project metoden her: www.playproject.org


Orienteringsmøde om legetræning

Den første torsdag i hver måned kl. 16- 17 afholdes der et gratis, uforpligtende orienteringsmøde om legetræning efter PLAY-project metoden. 

Alle er velkomne Algade 22, 2.sal. 4000 Roskilde.

Bemærk: I novemnber 2022 er oplæget d. 10. nov.

Herefter er det igen første torsdag i hver måned.

Tilmelding tlf.: 40 46 95 06 eller mail: hannebendix@jubii.dk


Artikler

Hanne Bendix har skrevet en artikel i Autismebladet, 2009-2. 
Download artiklen her: Legetræning som tidlig indsats for børn med autisme. (PDF)

Hanne Bendix har sammen med Charlotte Steenberg, mor til en dreng med autisme, skrevet en artikkel i Pædagogisk Psykologisk tidsskrift 01-2016: Legetræning kan udvikle og forbedre de sociale kompetencer for børn med problemer indenfor autismespektret og ADHD.

Kontakt os

Ring på 40 46 95 06 og aftal tid til en uforpligtende snak om, hvad vi kan tilbyde netop jeres barn.


Økonomisk støtte

1. oktober 2008 trådte et regelsæt i kraft, der åbnede mulighed for at forældre eller hjælpere kan træne et barn med særligt behov for hjælp i hjemmet efter Servicelovens § 32.

Der er mulighed for økonomisk støtte i form af tabt arbejdsfortjeneste og godtgørelse op til 500.000 kr. af udgifter i forbindelse med træningen.

Se   https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/handbog-om-udredning-visitation-og-hjemmetraening   – hvor man kan downloade Håndbog om udredning, visitation og hjemmetræning.