For børn, unge og voksne med autisme eller Aspergers syndrom -og deres familier

Legetræning som hjemmetræning

Legetræning på institution

Forældreudsagn om legetræning


   

Forældreudsagn om legetræning

 

Forældres svar på spørgsmålet:

Hvad har det betydet for dit barn at have legetræning?


Forældreparet Stine Keiding og Rune Bager fortæller om, hvad legetræningen PLAY project har betydet for deres søn.

Lene Andersen, (Lyngby 2017): "Vores søn er meget glad for at deltage i legetræning. Legetræning skaber en positiv stemning med fokus på barnets styrker og interesser.

Det har været med til at skabe de bedste forudsætninger for vores søns videre udvikling og han er blevet mere interesseret i at inddrage andre i sin leg."

Kirsten Rask (Roskilde 2016): ”Jeg så mig selv og mit barn udefra på lege-videoer og forstod, hvor stor forskel det gør for en kontakt med Mia, hvad jeg selv gør. Fx. at jeg taler for hurtigt, så hun ikke kan følge med, og at jeg fylder for meget, så hun ikke kan komme til.

Når jeg tvinger mig selv til at holde mund, kommer Mia selv på banen med noget. Jeg har lært, at hun er et meget klogere og mere tænksomt menneske, end jeg troede. Hun er sjov og spændende at tale med. Der foregår så meget i hovedet på hende, som jeg ikke vidste noget om.

Legetræningen har hjulpet mig til at lære mit barn bedre at kende. Så hvis du er en af de mødre, der er fuldstændig vild med dit barn, vil jeg gerne advare dig mod legetræning. Det bliver endnu værre, når legen åbner døren til dit barns sind.“

Christina Rahbæk Juel (Odense 2016): "Legetræningen har givet mig en meget bedre kontakt og samvær med mit barn, og jeg kan se, at han hele tiden udvikler sig både socialt og sprogligt. Derudover er jeg meget glad for at kunne sparre med legeterapeuten om håndteringen af dagligdagens udfordringer

Charlotte Steenberg (Roskilde 2012): Han kan lege med sin bror og nu også med fremmede. Det styrker forælder-barn relationen. Vi har fået mere af Anton og mindre autisme.

Charlotte Steenberg (tilføjelse 2016): Efter 2 års træning fik Anton lært at sige pyt, når han bliver skuffet og gal. Han kan regulere sig selv tilbage til en mere neutral tilstand, hvilket man skal kunne for at få venner.

Caroline og Michael Tvede (Roskilde 2012): Søren er bedre til socialt samspil. Bedre til fantasileg og abstraktion. Gradvis bedre til at sætte ord på egne og andres følelser/behov.

Caroline og Michael Tvede (Tilføjelse i 2016): Efter at have gennemgået et legetræningsforløb (som en af de første i Danmark), blev vores søn Søren bedre til at holde fokus på en leg; han har nu lettere ved at afkode andre børns (og voksnes) signaler og non-verbale kommunikation.

Han er blevet bedre til at tolke ansigtsudtryk og 'stemninger', og han er bedre til at mærke andres grænser, og dermed undgå at overskride dem. Sørens sociale kompetencer er styrket efter legetræningen.

Birgit og Torben Gjetting (Roskilde 2012): Emil er blevet bedre til at involvere andre i sin leg og vise tolerance.

Birgit og Torben Gjetting (Tilføjelse i 2016): Derudover oplevede vi også, at Emils kommunikative evner udviklede sig i forbindelse med legetræningen.

Anja og Peter Bjersing (Roskilde 2012): Vi kan se en meget markant udvikling hos Nikolaj: Han nyder mere og mere at indgå i leg med andre, også helt små børn, som er meget uforudsigelige.

Annette Pia Møller (Roskilde2012): Malte har fået meget mere fantasi og kan selv meget bedre være med til at forme legen. Hans selvtillid er blevet større, og han vil gerne lege med andre børn.

Beatrice Jayamalar Joseph (Roskilde 2012): Har opbygget Lionardos evne til at udtrykke sig bedre og lære gennem lege. Skelne mellem fantasi og selv.

Kim Weidick (Roskilde 2012): Bedre til at inddrage andre i legen. Leger sammen i stedet for at lege i samme rum.

Lena Ebbe Sørensen (Roskilde 2011): Tom har været glad for legetræningen og har husket de lege der er blevet leget. Han har fået lidt mere ro på, når han leger. Lena Ebbe Sørensen( Roskilde (Status 2016) :Tom er jo efterhånden blevet stor, men elsker stadigvæk at lege.

Legetræning gav og giver stor glæde i hverdagen, og vi føler at Tom selv har fået nogle værktøjer til at blive en bedre leger - der er meget struktur i legene og andre medlegere bliver set og hørt meget mere end de gjorde tidligere.

Rikke Priess Thomsen (Roskilde 2011): Rasmus er blevet bedre til at have en kontakt og fastholde den, han er også blevet bedre til at give og tage i legen.

Rikke Priess Thomsen (Status 2016): Rasmus har nu gået til legetræning en gang om ugen i fem år. Vi har set en stor udvikling hos Rasmus. Nu ser vi, at han aktivt bidrager til legen og har lært at indgå kompromisser med den, han leger med. Han har dog stadig gavn af at blive guided i legen, når der opstår svære situationer.

May- Britt Pedersen (Roskilde 2012): Hans fantasi er blevet bedre, og så hjælper det ham, at jeg(mor) har fået undervisning i en anden tilgang til leg med ham.

Helena Lerche ( Roskilde 2016): Som forælder lærte jeg, at have tilgang til min søn på en anden måde. At møde ham hvor han var med øje for, hvad der skaber ønsket om samvær hos ham(humor).

Jeg lærte en måde at lege med fantasi sammen med ham. Det har styrket vores bånd, med det fokus. Jeg ved ikke, om det hjalp socialt ift. de andre klassekammerater?

Legetræningen stoppede og startede igen flere gange. Og hvor vi aftalte, at nu var der udvikling, blev han ikke tilbudt det, da han gik i 4.(mellemtrin) desværre, men jeg fik meget ud af at se, hvad i lavede og høre hvad der skete. Det øgede mit fokus, som vel er det mest optimale i mødet med en autist"