For børn, unge og voksne med autisme eller Aspergers syndrom -og deres familier

Aktivitetstilbud

Legetræning som hjemmetræning:

Typisk sagsbehandling


   

Aktivitetstilbud

Orienteringsmøde om legetræning efter PLAY-project.

Den 1. Torsdag i hver måned afholdes der kl. 16 -17 et gratis, uforpligtende orienteringsmøde om legetræning efter PLAY-project metoden. Alle er velkomne  i Roskilde Autisme Rådgivnings lokaler :Algade 22, 2.sal 4000 Roskilde. Tilmelding tlf:  40469506 eller mail: hannebendix@jubii.dk

 

   Vi kan hjælpe i disse situationer:

  • Via samtaler og/ eller legetræning anvise nye handlemønstre, hvor det har vist sig vanskeligt at finde nogen.

  • Åbne for kommunikationen i tilspidsede situationer, hvor barnet/ den unge med autisme står stejlt og forældre eller andre ikke kan finde en udvej.

  • Få sat gang i en udvikling på områder, hvor denne måtte være gået i stå.

  • Lære pårørende bedre at forstå og dermed at få en bedre kommunikation med barnet med autisme.

  • Anvise konkrete ændringer i hjemmet og den daglige rytme, som vil være til gavn for barnet/ den unge med autisme.

  • Snakke med søskende om deres problemer i forbindelse med at have en søster eller bror med autisme. Evt forestå søskende grupper.

  • Forestå samtalegrupper af børn eller unge med autisme, således at de kan mødes og udveksle oplevelser og erfaringer.