For børn, unge og voksne med autisme eller Aspergers syndrom -og deres familier

Aktivitetstilbud

Legetræning som hjemmetræning:

Typisk sagsbehandling


   

Typisk sagsbehandling på Roskilde Autisme Rådgivning.

Da det har vist sig, at mange forældre til børn med autisme spektrums forstyrrelser ikke ved, hvordan de kan bruge os og vores viden indenfor området, vil vi hermed gengive et typisk sagsforløb:

 1. Familien henvender sig til mig med et eller flere specifikke problemer f. eks.
  • Vi har lige fået diagnosen, og ved ikke noget om Aspergers Syndrom.

  • Han hører ikke efter, hvad vi siger, hvad skal vi gøre?

  • Han kan ikke enes med sin lillebror, det går ud over den lille, hvad skal vi gøre?

  • Hvordan skal vi få ham i seng om aftenen?

  • Hun kan ikke lege, kan vi gøre noget?
  1. Herefter udarbejder vi et tilbud til hjemkommunen med en præcis angivelse af, hvor mange timer, vi anslår, der skal bruges, og hvad det vil koste.

   Typisk vil vi foreslå tiden delt mellem samtaler/ leg med barnet (afhænger af barnets alder) og rådgivning af forældrene omkring autisme eller Aspergers syndrom.

   Det kan også være samtaler med andre pårørende, f. eks. søskende el. bedsteforældre, som har brug for viden, for at dagligdagen kan gå godt.
  1. Vi sender herefter det færdige tilbud til forældrene, som giver det videre til deres sagsbehandler, samtidig med at de skriver lidt om deres problem eller tager et møde med sagsbehandleren.
  1. Hvis eller når der kommer positivt svar tilbage fra kommunen, henvender forældrene sig igen til os, og vi aftaler det videre forløb.

  Det er vores erfaring, at sagsbehandlerne gerne vil bevilge rådgivning til familier med et barn med problemer indenfor autismespektret, da det efterhånden er almindeligt kendt, at det er et stort arbejde, at have et hjemmeboende barn med ASF.

  autismeforeningens hjemmeside, under socialrådgivning kan man læse artiklen ”Merudgiftsydelse efter lov om social service(LSS)§ 41.