For børn, unge og voksne med autisme eller Aspergers syndrom -og deres familier

Om artiklen

Om social træning for børn med autisme

Bearbejdning af følelser

Understøttende og accepterende pædagogik

Empati

Øjenkontakt

Forvaltning af vrede

Når der sker split omkring et barn

Kontakten til et barn med autisme.

Samtaler

Tips til at komme igang med samtaler

Nogle vigtige detaljer i samtalen

Fokuspunkter for kommunikation


Printvenlig udgave af hele artiklen
   
Nogle vigtige detaljer i samtalen


Samtalen bliver mere bekvem for begge parter, når der er taget højde for følgende: Gensidig tryghed.


Forholdet mellem barn og voksen skal være godt. Den voksne skal ikke presse barnet længere end, at det stadig er en vinder vinder situation. Jo bedre kendskab / venskab man har til barnet – jo længere kan man gå og jo hårdere kan man presse, men aldrig længere end at barnet får en succes ud af det. Respekter barnets grænser.

Det er vigtigt, at den voksne er troværdig. Det er vigtigt, at der er nogenlunde overensstemmelse mellem det der siges, og det der tænkes/ føles.

Ros barnet for det, der er godt. Giv så vidt mulig positiv opmærksomhed frem for korrektion.


Gevinst for barnet

Barnet skal føle, at det nytter at kommunikere, det skal se meningen i at turde kaste sig ud i en forklaring. Barnet skal føle sig hørt og respekteret og også meget gerne hjulpet.

Når barnet kommunikerer, skal den voksne gå med energien ikke mod. (Hvis et barn vil danse vals, kan det ikke nytte at insistere på en polka). Hvis barnet kun vil/ tør kommunikere med eksempelvis lyde, er det en god ide, at man går ind på det til en start.


Barnets modtagelighed

Afhængig af barnets udgangspunkt, må den voksne vælge et ordvalg eller en kommunikationsform, som barnet har forudsætning for at forstå.

Nogle børn reagerer voldsomt på vrede eller forkastelse. Andre bliver meget forvirrede over mange ord. Der er også børn som reagerer voldsomt ved bestemte ord, måske fordi de tillægger ordene en særlig betydning, eller fordi de forbinder brugen af disse ord med en bestemt situation. 

Der findes rigtig mange talemåder, som er meget forvirrende og misvisende, hvis man er konkret tænkende og tager ordene for pålydende.


Barnets evne til at udtrykke sig

Et blik eller ansigtsudtryk, siger ofte meget mere end ord. Vær opmærksom på barnets sindstilstand. Nogle børn har talefejl, som hen ad vejen skal korrigeres. Gør det nænsomt, og i det tempo barnet kan håndtere det. Det er bedre at udtrykke sig mangelfuldt end slet ikke at turde. Nogle børn har brug for meget lang tid, før svaret kommer.


Barnets evne til at fokusere

Er barnet forstyrret af indre uro, f.eks. uafsluttede konflikter, eller stor angst er det svært at abstrahere fra det. Der kan også være støj, eller visuel støj, der tager opmærksomheden.