For børn, unge og voksne med autisme eller Aspergers syndrom -og deres familier

Hvem kan vi gøre noget for?

Formål

Hvem er vi?

Foredrag

Pris


   
Formål


Formålet for Roskilde Autisme Rådgivning er:


  • At lære børn med autisme og Aspergers syndrom at lege, så de derigennem lærer at indgå i sociale relationer.
  • Gennem samtale og undervisning at hjælpe børn og unge med autisme (ordet autisme rummer i disse tekster også asbergers syndrom) til en større forståelse af dem selv og af deres omgivelser.
    - dette medfører et bedre funktions niveau.

  • Gennem samtale og undervisning at hjælpe pårørende til en bedre forståelse af autismebegrebet og hvordan det ytrer sig i netop deres barn eller unge.
    - dette medfører en bedre kommunikation med barnet.

  • At hjælpe børn og unge med autisme til at få sat gang i en udvikling på et område, som er gået i stå.

  • Konkret at anvise samværdsformer og adfærdskorrektion, som er gavnlig for hele familien.